Var vill du plugga?

Kontakta din skola om du vill veta mer.

Tingvallagymnasiet

Karlstad

Tingvallagymnasiet erbjuder både studieförberedande och yrkesprogram. Här finns bland annat utbildningar för dig som vill jobba inom hälso- och sjukvård. Skolan ligger mitt i stan och har en historia som sträcker sig flera hundra år bakåt i tiden. Tingvallagymnasiet har ett nära samarbete med företag och näringsliv, men också med kommuner och landsting.

Antal elever på skolan: 691
Läs mer: karlstad.se/tingvallagymnasiet
Mejla: tingvallagymnasiet@karlstad.se
Ring: 054-540 16 50

Praktiska gymnasiet

Karlstad

Redan 1999 startade det Praktiska gymnasiet den första skolan i Sverige. Idag finns 33 skolor runt om i Sverige, varav en i Inre hamn i Karlstad. Praktiska gymnasiet använder sig av lärlingsmodellen, det vill säga utbildning i skola och på olika arbetsplatser. Du får stöttning från både lärare på skolan och handledare på arbetsplatsen. Här finns också samarbete med de olika branscherna för att utbildningen ska leda till jobb.

Antal elever på skolan: 178
Läs mer: praktiska.se/karlstad
Mejla: karlstad@praktiska.se
Ring: 054-148 140

Stjerneskolan

Torsby

Idag har skolan 730 elever på ungdomsgymnasiet och cirka 100 komvuxelever. Gymnasieskolan erbjuder 12 nationella program, där vård- och omsorg är ett av dem. Det finns också olika idrottsinriktningar, bland annat är skolan riksidrottsgymnasium för längdåkning och skidskytte. Skolans grundkoncept är: att skapa de bästa förutsättningarna för god kvalitet och goda resultat i undervisningen.

Antal elever:
Läs mer: www.stjerneskolan.se
Mejla: stjerneskolan@edu.torsby.se
Ring: 0560-163 60

Presterudsgymnasiet

Kristinehamn

Presterudsgymnasiet ligger alldeles i början på vägen ut mot Kristinehamns skärgård. Här finns huvuddelen av Kristinehamns yrkesgymnasier och drygt 200 elever går här. Den tekniska utrustningen inom de olika programmen håller hög klass och skolan har ett gott samarbete med näringslivet, allt för att yrkeseleverna ska kunna få en god utbildning.

Antal elever på skolan:
Läs mer: www.kristinehamn.se
Mejla: presterudsgymnasiet@kristinehamn.se
Ring: 0550-883 78

Spångbergsgymnasiet

Filipstad

Spångbergsgymnasiet erbjuder tio program som innefattar såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande utbildningar. Här finns också en unik Bergteknikutbildning. Om du som elev är tävlingsaktiv inom en idrott kan du välja att läsa kursen specialisering. Det innebär att du kan träna och utveckla dina färdigheter inom din idrottsgren på schemalagd tid.

Antal elever på skolan: 390
Läs mer: www.filipstad.se
Mejla: spangbergsgymnasiet@filipstad.se
Ring: 0590‑614 12

Taserudsgymnasiet

Arvika

Taserudsgymnasiet i Arvika erbjuder yrkesinriktade gymnasieutbildningar för dig som vill utbilda dig till exempelvis bilmekaniker, undersköterska, rörmokare eller barnskötare. Redan i början av utbildningen får du en inblick i ditt framtida yrke. Till din hjälp har du engagerade lärare, uppmuntrande och motiverande arbetsgivare. Saknar du behörighet till de nationella programmen finns också möjligheten att läsa introduktionsprogram.

Antal elever på skolan: 145
Läs mer: www.arvika.se
Mejla: taserudsgymnasiet@arvika.se
Ring: 0570-826 83

Årjängs gymnasieskola

Årjäng

Årjängs gymnasieskola är en liten, mysig skola. Du lär snart känna dina klasskamrater och andra elever. Elevdemokrati en självklarhet och tillgången till utrustning som datorer och kameror är i stort sett obegränsad. Studieresor arrangeras varje läsår både inom och utanför Sveriges gränser. Skolan har som målsättning att ge dig en individanpassad utbildning, ett gott självförtroende och vidgade vyer.

Antal elever på skolan: 128
Läs mer: www.arjang.se
Mejla: agyskolan@arjang.se
Ring: 0573-14225

Älvstrandsgymnasiet

Hagfors

På Älvstrandsgymnasiet kan du plugga på Vård och omsorgscollege. Det ger dig en yrkesutbildning som är anpassad efter arbetslivets krav. Under utbildningen har du möjlighet att göra praktik under utbildade handledare. Vi är också collegecertifierade inom exempelvis teknik och bygg och vi har en nationellt godkänd idrottsutbildning inom innebandy. Älvstrandsgymnasiet satsar även på estetisk verksamhet och vi har ett bra utbyte med flera europeiska studiesäten. Vårt gymnasie kännetecknas av en god atmosfär, vuxenperspektiv, elevinflytande och samarbete mellan elever och personal. Välkommen till oss!

Antal elever på skolan: 445
Läs mer: www.hagfors.se/gymnasium
Mejla: gymnasiet@edu.hagfors.se
Ring: 0563-18860

Herrgårdsgymnasiet

Säffle

Herrgårdsgymnasiet i Säffle är en skola för dig som vill bli bäst och ha roligt under tiden. Här är man stolt över sin skola och jobbar mycket för att vidareutveckla den till en modern, trivsam, trygg gymnasieskola med bra undervisning. På skolan finns yrkesprogram, högskoleförberedande program, introduktionsprogram och gymnasiesärskola.

Antal elever på skolan: 499
Läs mer: www.herrgardsgymnasiet.se
Mejla: gymnasiet@saffle.se
Ring: 0533-681900