Vård- och omsorgsprogrammet

Om du vill ha ett arbete där människan står i centrum så öppnar Vård- och omsorgsprogrammet många dörrar. Efter avslutad utbildning har du yrkeskompetens för att arbeta inom hälso- och sjukvård, äldre- och handikappomsorg. Du får lära dig hur vi människor fungerar och hur du tar hand om och hjälper människor i olika situationer.

Du får specifikt lära dig om

Vård- och omsorgsprogrammet passar dig som tycker om att umgås med människor, samarbeta, ta ansvar för dig själv och andra samt siktar på att få ett yrke med mycket människokontakt.

Du lär dig om hur vi människor fungerar och vilka behov vi kan ha av omvårdnad och omsorg. Du får även kunskap om hur kroppen är uppbyggd, om vanliga sjukdomar och hur de kan botas eller förebyggas. Särskilt viktigt är att du får ökade kunskaper om hur människor kan reagera då de är sjuka eller hamnar i en svår situation.

Du ska kunna se vårdtagarens hela livssituation och förstå hur det är att vara beroende av andra. Målet för all vård och omsorg är att hjälpa människor att på bästa sätt hjälpa sig själva.

Praktik

Under utbildningen har du minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, som ger dig en inblick i ditt kommande yrkesliv. Inom vård och omsorg utgår arbetet från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet samt livskvalitet och välbefinnande. Detta är något som kommer att prägla din utbildning på vård- och omsorgsprogrammet.

Ämnen

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: hälsa, medicin, människan, psykiatri, psykologi, samhällskunskap, specialpedagogik, svenska eller svenska som andraspråk samt vård och omsorg.

Specialisering och individuellt val

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med den skola du är intresserad av om vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Sök till programmet

Var vill du plugga?

9 skolor mängder av möjligheter

 • Tingvallagymnasiet

 • Karlstad
 • Praktiska Gymnasiet

 • Karlstad
 • Stjerneskolan

 • Torsby
 • Presterudsgymnasiet

 • Kristinehamn
 • Spångbergsgymnasiet

 • Filipstad
 • Taserudsgymnasiet

 • Arvika
 • Årjängs gymnasieskola

 • Årjäng
 • Älvstrandsgymnasiet

 • Hagfors
 • Herrgårdsgymnasiet

 • Säffle