Om samarbetet

Värmlands 16 kommuner och Region Värmland står gemensamt bakom kampanjen Vård är bäst! Vi är Värmlands största arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg.

Med kampanjen Vård är bäst! vill vi arbetsgivare visa alla goda möjligheter till jobb som finns och att ett arbete inom hälsa, vård och omsorg är ett viktigt arbete som gör skillnad. Ett jobb att känna stolthet för.

I Värmland liksom i hela Sverige är det kompetensbrist inom flera yrken inom hälsa, vård och omsorg. Prognoser visar att bristen på utbildad personal kommer att öka. För att vi i kommun och landsting ska kunna utföra våra uppdrag behöver vi utbildade medarbetare med rätt kompetens.

Vård- och omsorgsprogrammet är en utbildning som ger möjlighet att börja arbeta direkt efter avklarad utbildning och ger en bra grund för att läsa vidare till flera andra olika yrken i branschen. Vi vill därför gärna att fler väljer att läsa vård- och omsorgsprogrammet och får ett godkänt diplom från Vård- och omsorgscollege.

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan utbildning, arbetsgivare och fackförbund för att utbildningen ska hålla en hög kvalitet för personal- och kompetensförsörjningen. Diplomet är en kvalitetsstämpel på utbildningen.

Medverkande

Samarbetet Vård är bäst! startade 2016 och leds av en styrgrupp med representanter från arbetsgivarna. Region Värmland är projektledare. Samarbetet finansieras av Värmlands 16 kommuner och Region Värmland.

I styrgruppen finns representanter från Region Värmland, Arvika kommun, Filipstads kommun, Karlstads kommun, Kristinehamns kommun, Torsby kommun samt Vård- och omsorgscollege Värmland.

Kontakt

Camilla Svantesson, Region Värmland
E-post: camilla.svantesson@regionvarmland.se