Vård- och omsorgsprogrammet

Om du vill ha ett arbete där människan står i centrum så öppnar Vård- och omsorgsprogrammet många dörrar. Efter avslutad utbildning har du yrkeskompetens för att arbeta inom hälso- och sjukvård, äldre- och handikappomsorg. Du får lära dig hur vi människor fungerar och hur du tar hand om och hjälper människor i olika situationer.

Du får specifikt lära dig om

Vård- och omsorgsprogrammet passar dig som tycker om att umgås med människor, samarbeta, ta ansvar för dig själv och andra samt siktar på att få ett yrke med mycket människokontakt.

Du lär dig om hur vi människor fungerar och vilka behov vi kan ha av omvårdnad och omsorg. Du får även kunskap om hur kroppen är uppbyggd, om vanliga sjukdomar och hur de kan botas eller förebyggas. Särskilt viktigt är att du får ökade kunskaper om hur människor kan reagera då de är sjuka eller hamnar i en svår situation.

Du ska kunna se vårdtagarens hela livssituation och förstå hur det är att vara beroende av andra. Målet för all vård och omsorg är att hjälpa människor att på bästa sätt hjälpa sig själva.

Praktik

Under utbildningen har du minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, som ger dig en inblick i ditt kommande yrkesliv. Inom vård och omsorg utgår arbetet från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet samt livskvalitet och välbefinnande. Detta är något som kommer att prägla din utbildning på vård- och omsorgsprogrammet.

Ämnen

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: hälsa, medicin, människan, psykiatri, psykologi, samhällskunskap, specialpedagogik, svenska eller svenska som andraspråk samt vård och omsorg.

Specialisering och individuellt val

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med den skola du är intresserad av om vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

Sök till programmet

Bli diplomerad med

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege Värmland är en certifiering och ett regionalt samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som redan finns i länet, både på gymnasienivå och på eftergymnasial nivå.

Värmland blev 20 februari 2008 certifierat som första regionala Vård- och omsorgscollege i Sverige. Vård- och omsorgscollege Värmlands mål är att Värmlands utbildningsutbud ska bygga på en nära samverkan mellan skola och arbetsliv. Utbildningarna ska ha hög kvalitet och vara kvalitetssäkrade. Vård- och omsorgscollege arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att bli anställningsbara inom yrket.

Vård- och omsorgscollege kan också ge dig en jobbgaranti, så du blir garanterad ett jobb efter dina studier.

Läs mer om jobbgarantin

Var vill du plugga?

9 skolor mängder av möjligheter

 • Tingvallagymnasiet

 • Karlstad
 • Praktiska Gymnasiet

 • Karlstad
 • Stjerneskolan

 • Torsby
 • Presterudsgymnasiet

 • Kristinehamn
 • Spångbergsgymnasiet

 • Filipstad
 • Taserudsgymnasiet

 • Arvika
 • Årjängs gymnasieskola

 • Årjäng
 • Älvstrandsgymnasiet

 • Hagfors
 • Herrgårdsgymnasiet

 • Säffle